Layer 1

Artikler

Ledelse av en bedriftsklubb: Tips og råd for å skape et vellykket og engasjerende nettverk

Ledelse av en bedriftsklubb kan være en utfordrende oppgave, men også en svært givende opplevelse. En bedriftsklubb er et nettverk for ansatte i en bedrift som har felles interesser og mål. Klubben kan være innenfor et bestemt fagområde eller ha et mer generelt formål, som å styrke båndene mellom ansatte og å fremme bedriftens kultur.

Les mer »


Bedriftsklubber: Hvordan samhold kan styrke arbeidsmiljøet

Samhold gir styrke i bedriftsklubber. Bedriftsklubber er en viktig del av mange arbeidsplasser, og gir ansatte muligheten til å bygge relasjoner utenfor det formelle arbeidsmiljøet. Dette kan føre til økt trivsel, motivasjon og produktivitet i arbeidslivet.

Les mer »


Kan en lærling være medlem i en bedriftsklubb?

Noen bedriftsklubber er åpne for alle ansatte i bedriften, inkludert lærlinger, mens andre kun tillater ansatte med en viss stilling eller ansiennitet å bli medlemmer.

Les mer »


Bedriftsklubber: Veien til faglig utvikling og karrierevekst

Bedriftsklubber er en viktig del av mange arbeidsplasser og kan ha en stor innvirkning på faglig utvikling og karrierevekst for ansatte. Disse organisasjonene gir muligheter for å lære nye ferdigheter gjennom kurs og seminarer, bygge et sterkt faglig og sosialt nettverk, og delta i sosiale og kulturelle aktiviteter.

Les mer »


Lønnsforhandlinger mellom klubb og bedrift

Lønnsforhandlinger i en bedriftsklubb foregår vanligvis mellom representanter for arbeidstakerne og ledelsen i bedriften. Representantene for arbeidstakerne er ofte valgt av medlemmene i bedriftsklubben, og de forhandler på vegne av disse medlemmerne.

Les mer »


Betinget permittering: Forhandling, representasjon, rådgivning og konfliktløsning

En bedriftsklubb kan ha en viktig rolle i å påvirke betinget permittering i en bedrift. Bedriftsklubben består av arbeidstakerne i en bedrift som har valgt å organisere seg for å forhandle med arbeidsgiveren om arbeidsvilkår og andre forhold som påvirker arbeidstakerne. Her er noen måter en bedriftsklubb kan påvirke betinget permittering.

Les mer »