Bedriftsklubb.no

Dette er en tekstbasert presentasjon av hovedfunksjonene i bedriftsklubbsystemet som kan bestilles på Bedriftsklubb.no.

Systemet brukes av flere store klubber i bl.a:

  • Aker Solutions
  • Rosenberg Verfts Klubb
  • Altus Intervention
  • Apply Sørco
  • StS Gruppen

Vi er sikre på at din klubb også vil dra nytte, fordi vi gjør klubbledelse superenkelt!

SMS og e-postutsendelse

Å sende SMS, e-post og push-meldinger til medlemmer er en måte å kommunisere med medlemmer på og gi oppdateringer eller viktig informasjon til dem.

Det er også mulig å begrense hvem som mottar SMS-meldinger basert på hvilken avdeling medlemmene tilhører. Dette gir klubbledelsen mulighet til å sende målrettet informasjon til de medlemmene som er relevant for den aktuelle meldingen, og øker sannsynligheten for at meldingen blir sett og forstått av de som mottar den. Dette kan spare tid og ressurser, og øke effekten av kommunikasjonen.

Medlemsdatabase

Skriv om ledelsen og administrasjon

Import

Det er mulig å importere alt fra noen få til tusenvis av medlemmer automatisk inn i medlemsdatabasen.

Registrering og godkjenning

Redigering

Medlemmer kan redigere sin egen profil, mens klubbledelsen har tilgang til å se på og redigere alle medlemmene i en medlemsdatabase.

Trygg deling av konfidensiell informasjon

Informasjonen lagres trygt bak en innlogging slik at konfidensiell informasjon kan deles med medlemmer, og beskytter mot uautorisert tilgang fra personer utenfor organisasjonen.

Nyheter

Klubbledelsen kan publisere nyheter som inneholder tekst, bilder, filer og annen informasjon som medlemmer trenger å vite. Send SMS og e-postvarsler om ønskelig.

Tilgangsnivå

Medlemmer deles inn i klubbledelsen og vanlige medlemmer. Utover dette kan medlemmer segmenteres på avdeling, og tilegnes statuser som f.eks lærling. Særskilte tilgangsfunksjoner bygges på den individuelle klubbens behov.

Avdelinger

Medlemmer kan plasseres i ulike avdelinger, og dette kan brukes til å avgrense tilgangen til innhold. For eksempel kan kun medlemmer i en bestemt avdeling se bestemte nyheter eller delta på bestemte valg. Dette gir klubbledelsen mulighet til å segmentere medlemmer og tilpasse informasjonen til de ulike avdelingene, slik at det kun er relevant informasjon som vises til hver avdeling, og gir en mer effektiv kommunikasjonsprosess.

Elektronisk valg

Kandidatvalg (f.eks styrevalg)

Elektronisk valg er en funksjon som gir klubbledelsen muligheten til å sette opp valg som styrevalg eller andre typer valg, hvor medlemmer kan stemme på en eller flere kandidater gjennom å logge inn på en digital plattform. Dette gir en mer effektiv og åpen prosess for valgene, og gir medlemmene en enkel måte å delta og stemme på.

Elektronisk valg funksjonen har en rekke tilleggsfunksjoner som kan tilpasses hver klubbs unike behov, som for eksempel å sette opp flere kandidater, å sette opp flere valg samtidig, å definere ulike tillatelser og regler for valget og å generere rapporter for å analysere resultatene. Dette gir klubbledelsen fleksibilitet og muligheten til å tilpasse valgprosessen til klubbens spesifikke krav.

Ja/Nei-valg (f.eks lønnsavstemming)

Ja/Nei-valg funksjonen gir medlemmene muligheten til å stemme på for eller mot et forslag som presenteres, for eksempel om å godkjenne en lønnsforhandler eller endringer i klubbens vedtekter.

Dette gir medlemmene en enkel måte å delta i beslutningsprosessen, og gir klubbledelsen viktig informasjon om hva medlemmene mener om saken. Funksjonen gir også mulighet for å sette opp minimum antall stemmer for å godkjenne en sak og å sette opp tidsbegrensning for valget.

Quiz

Systemet gir mulighet for å legge ut quiz’er med multiple choice, fritekst og andre funksjoner.

Dette gir medlemmer muligheten til å teste sin kunnskap om klubben eller relaterte temaer.

Resultatene kan analyseres for å se hvor mange som har svart riktig eller galt på spørsmålene.

Det er også mulig å trekke vinnere basert på dette, for eksempel ved å velge en vinner blant de som har svart riktig på alle spørsmålene eller ved å velge flere vinnere blant de som har svart riktig på flest spørsmål. Dette kan være en morsom og engasjerende måte å øke kunnskapen om klubben på og å belønne medlemmer for sin deltakelse.

Påminnelser

Elektronisk valg gir muligheten til å sende påminnelser til medlemmer som ikke har stemt innen en gitt tidsfrist. Påminnelsene kan sendes både via SMS og e-post, noe som gir fleksibilitet og øker sannsynligheten for at medlemmer får mulighet til å delta i valget.

Dette kan være nyttig for å sikre at så mange medlemmer som mulig får muligheten til å delta i beslutningsprosessen og gir et mer representativt resultat.

PWA App (Android/iOS)

Systemet er tilgjengelig som en Progressive Web App (PWA) for både Android og iOS-enheter. Dette betyr at systemet kan lastes ned som en app gjennom nettleseren, og gir medlemmer tilgang til systemet og funksjonene fra deres mobile enheter uten å måtte laste ned en egen app fra en app store. Dette gir fleksibilitet og gjør det enklere for medlemmer å delta og å få tilgang til informasjon fra klubben. PWA appene har også fordelen av å være lettere å vedlikeholde og å kunne tilby en mer responsiv opplevelse for brukeren.

Sykehjelp

Sykehjelp-funksjonen gir medlemmer muligheten til å sende inn kvitteringer/bilag for dekning av helserelaterte utgifter, som tannlegeregninger, reseptutgifter og kostnader for briller. Klubbledelsen har mulighet til å godkjenne eller avvise dekning av beløpet, og dette kan deles inn i og sorteres på kategorier, som tannlegge, resept, briller osv. Medlemmer vil bli varslet via SMS og e-post når klubbledelsen behandler en kvittering.

Denne funksjonen gir medlemmer mulighet til å få dekket noen av utgiftene som de har, og gir klubbledelsen mulighet til å administrere dette effektivt. (ledelsen kan sortere kvitteringer på status «Behandler» «Godkjent» og «Avvist», samt på hvilket år de er innsedt osv.

forklar bedre Det er også mulig å trykke seg inn på spesifikke medlemmer for å se kun medlemmets individuelle saker. en fin funksjon er muligheten for å definere hvor mye hvert medlem kan få dekket per kategori per år, f.eks at de får dekket 5000 kr for tannlege per år. du kan da raskt se om et medlem som sender inn en kvittering nærmer seg denne grensen eller har overgått den, noe som gjør det enklere å godkjenne eller avvise utbetaling)

Håndbøker (f.eks HMS)

Klubbledelsen har mulighet til å legge ut håndbøker og annen relevant informasjon som omhandler HMS (helse, miljø og sikkerhet), personalet og andre områder som er relevant for klubben. Dette gir medlemmer og ansatte tilgang til viktig informasjon på ett sted, og gjør det lettere å holde seg oppdatert på regler og prosedyrer. Dette kan også bidra til å øke sikkerheten og å redusere risikoen for ulykker og skader, og gir klubbledelsen mulighet til å effektivt administrere og formidle viktig informasjon til medlemmer og ansatte.

Avviksregistrering

Avviksfunksjonen gir medlemmer muligheten til å registrere avvik eller hendelser som må tas stilling til ved å legge til bilde, beskrivelse og annen relevant informasjon. Dette kan være ting som feil eller mangler i sikkerhet, eller andre avvik fra etablerte regler og prosedyrer. Dette gir klubbledelsen muligheten til å ta tak i og løse problemer raskt og effektivt, og kan bidra til å øke sikkerheten og redusere risikoen for ulykker og skader. Medlemmene kan også følge opp avvikene med å se status og kommentarer på avvikene de har meldt.

Påmeldingsskjema

Klubbledelsen har muligheten til å legge ut påmeldingsskjemaer til alt fra møter til fredagspils og andre arrangementer. Dette gir medlemmene muligheten til å melde seg på og reservere plass på en enkel og effektiv måte. Påmeldingsskjemaene kan tilpasses for å innhente relevant informasjon fra medlemmene, som for eksempel navn, kontaktinformasjon eller spesielle ønsker. Påmeldingene kan deretter administreres av klubbledelsen, slik at de kan holde oversikt over hvem som er påmeldt og kontakte deltakerne. Dette kan bidra til en mer effektiv planlegging og gjennomføring av arrangementene.

Forum

Spørsmål og forslagsfunksjonen gir medlemmer og klubbledelsen muligheten til å legge ut spørsmål og besvare spørsmål de måtte ha, og dette fungerer som et slags forum.

Dette gir medlemmer muligheten til å stille spørsmål og få svar fra klubbledelsen eller andre medlemmer, og gir klubbledelsen muligheten til å svare på spørsmål og få innspill fra medlemmene.

Spørsmålene kan kategoriseres for enkel navigasjon, og medlemmer kan velge å være anonyme hvis de vil. Dette gir en åpen og inkluderende kommunikasjonsprosess og gir medlemmer og klubbledelsen mulighet til å samarbeide og dele informasjon og synspunkter.

Fleksibilitet

Systemet er veldig fleksibelt og gir klubbledelsen muligheten til å tilpasse det til klubbens unike behov. For eksempel kan klubbledelsen velge hvilke felter som skal være obligatoriske for nye medlemmer å fylle ut ved registrering, og kan også legge til flere felter dersom det er nødvendig. Når nye medlemmer registrerer seg, vil klubbledelsen motta en varsling om dette, og kan deretter velge å akseptere eller avvise registreringen. Dette gir klubbledelsen muligheten til å godkjenne eller avvise nye medlemmer manuelt, og gir klubben muligheten til å administrere medlemsbasen på en mer kontrollert og sikker måte.

GDPR klar med unike retningslinjer tilpasset din klubb

Alle medlemmer må godkjenne klubbens retningslinjer og samtykke til systemet som er GDPR-klart (General Data Protection Regulation) første gang de logger inn eller dersom reglene endres av klubbledelsen.

Dette gir medlemmer muligheten til å lese og forstå klubbens retningslinjer og hvordan personopplysningene deres behandles, og gir klubbledelsen muligheten til å sikre at de overholder GDPR-reglene. Dette sikrer at medlemmenes personvern blir ivaretatt og at klubbledelsen kan administrere medlemmenes informasjon på en lovlig og etisk måte.

Skreddersydd funksjonsbygging på etterspørsel

Det er viktig å merke seg at systemet er veldig fleksibelt og at vi kan bygge ut ekstra funksjonalitet basert på klubbens behov. Vi stadig mottar henvendelser fra klubber som ønsker å legge til nye funksjoner, og vi er alltid åpne for å høre på klubbens ønsker og forslag for å forbedre systemet. Vårt team kan hjelpe med å utvikle og implementere nye funksjoner for å tilpasse systemet til klubbens unike behov. Dette sikrer at systemet alltid er oppdatert og tilpasset klubbens ønsker og krav.

Support

Vi er raskt tilgjengelige og bistår med løpende support. Henvendelser besvares normalt samme virkedag.

Flere funksjoner

Systemet har flere funksjoner som ikke er nevnt i denne introduksjonen, men for å unngå å gjøre dette for langt ønsker vi å tilby en gratis møte og demonstrasjon for klubber som viser interesse.

På dette møtet vil vi kunne gå mer i dybden på funksjonene og hvordan de kan tilpasses til de unike behovene til klubben. Dette gir klubben muligheten til å få en bedre forståelse av systemet og hvordan det kan bidra til å forbedre kommunikasjonen og administrasjonen i klubben.

Ta kontakt via Bedriftsklubb.no