Layer 1

Kan en lærling være medlem i en bedriftsklubb?

Det kan variere fra bedriftsklubb til bedriftsklubb om de tillater lærlinger å bli medlemmer. Noen bedriftsklubber er åpne for alle ansatte i bedriften, inkludert lærlinger, mens andre kun tillater ansatte med en viss stilling eller ansiennitet å bli medlemmer.

Det er også mulig at enkelte bedriftsklubber kan ha egne regler og avtaler som gjelder for lærlinger. Det kan være at enkelte aktiviteter eller fordeler kun er tilgjengelige for fast ansatte.

Så det er viktig at du sjekker med bedriftsklubben direkte for å se om de tillater lærlinger å bli medlemmer og hva eventuelle begrensninger som gjelder for lærlinger.


Les om våre fordeler og våre priser.