Layer 1

Lønnsforhandlinger mellom klubb og bedrift

Lønnsforhandlinger i en bedriftsklubb foregår vanligvis mellom representanter for arbeidstakerne og ledelsen i bedriften. Representantene for arbeidstakerne er ofte valgt av medlemmene i bedriftsklubben, og de forhandler på vegne av disse medlemmerne.

Før forhandlingene starter, vil representantene for arbeidstakerne vanligvis samle inn informasjon og ønsker fra medlemmene i bedriftsklubben, og deretter utarbeide et krav til lønnsøkninger og andre forhold som skal forhandles om. Vårt system er ypperlig til denne bruken.

Ledelsen i bedriften vil også forberede seg, ved å vurdere bedriftens økonomiske situasjon og vurdere hva som er realistisk og rimelig å tilby arbeidstakerne.

Forhandlingene kan ta form av flere møter mellom partene, hvor de diskuterer kravene og fremmer motkrav. Begge parter vil prøve å argumentere for sine posisjoner, og de vil prøve å komme frem til en løsning som er tilfredsstillende for begge parter.

Det er viktig å påpeke at prosessen og regler kan varierer avhengig av land og lovgivningen.


Les om våre fordeler og våre priser.